☲ YOL NİŞANLARI ☲

Azərbaycan Respublikası yol nişanları — nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və nizamlı hərəkətini təmin etmək, həmçinin yol hərəkəti iştirakçılarını məlumatlandırmaq üçün qurulmuş qrafiki nişanlardır. Bu nişanlar Azərbaycan Respublikası Yol hərəkəti haqqında qanununa və "Yol hərəkəti və siqnallar" haqqında Vyana konvensiyasına əsasən nizamlanır.
Yol nişanları 7 nişan qrupundan ibarətdir: xəbərdarlıq, üstünlük, qadağan, məcburi hərəkət istiqaməti, məlumatverici-göstərici, servis, əlavə məlumatlar.
 

Xəbərdarlıq nişanları

Xəbərdarlıq nişanları hərəkət zamanı şəraitə uyğun tədbirlər görülməsi tələb edilən yolun təhlükəli sahəsinə yaxınlaşma və təhlükənin xarakteri barədə yol hərəkəti iştirakçılarına məlumat verir. Xəbərdarlıq nişanlarının əsas fərqləndirici əlamətləri (1.3, 1.4 və 1.31 qrupları istisna olmaqla) onların ağ fonlu üçbucaqlı və qırmızı haşiyəli formasıdır. Onlar heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutmurlar. Lakin belə nişanları görən sürücü diqqətini artırmalı və şəraitə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görməyə hazır olmalıdır. Xəbərdarlıq nişanlarını hərəkətin icazə verilmiş sürətindən, görünmə şəraitindən və onların yerləşdirilməsi imkanından asılı olaraq yaşayış məntəqələrindən kənarda, təhlükəli sahələrin başlanğıcından 150-300 metr, yaşayış məntəqələrində isə 50-100 metr aralıda quraşdırırlar. Zərurət olduqda bu nişanlar başqa məsafədə də quraşdırıla bilər. Bu halda təhlükəli sahəyə qədər yolayrıcı varsa, bu yolayrıcından sonra təkrar nişan 7.1.1 lövhəciyi ilə quraşdırılır. Bundan başqa kəsişən (və ya birləşən) yolda yolayrıcından 50 metr məsafədə 7.1.3 və ya 7.1.4 lövhəciklərindən biri ilə birlikdə belə xəbərdarlıq nişanı quraşdırıla bilər.  
Y.n kodu Təsvir Mənası
1.1 1.1 Russian road sign.svg Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi
1.2 1.2 Russian road sign.svg Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi
1.3.1 1.3.1 Russian road sign.svg Birxətli dəmir yolu
1.3.2 1.3.2 Russian road sign.svg Çoxxətli dəmir yolu
1.4.1 1.4.1 Russian road sign.svg Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.2 1.4.2 Russian road sign.svg
1.4.3 1.4.3 Russian road sign.svg
1.4.4 1.4.4 Russian road sign.svg
1.4.5 1.4.5 Russian road sign.svg
1.4.6 1.4.6 Russian road sign.svg
1.5 1.5 Russian road sign.svg Tramvay xətti ilə kəsişmə
1.6 1.6 Russian road sign.svg Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi
1.7 1.7 Russian road sign.svg Dairəvi hərəkətlə kəsişmə
1.8 1.8 Russian road sign.svg Svetoforla nizamlama
1.9 1.9 Russian road sign.svg Ayrılan körpü
1.10 1.10 Russian road sign.svg Sahilboyuna çıxış
1.11.1 1.11.1 Russian road sign.svg Təhlükəli döngə
1.11.2 1.11.2 Russian road sign.svg Təhlükəli döngə
1.12.1 1.12.1 Russian road sign.svg Təhlükəli döngələr
1.12.2 1.12.2 Russian road sign.svg Təhlükəli döngələr
1.13 1.13 Russian road sign.svg Sərt eniş
1.14 1.14 Russian road sign.svg Sərt eniş
1.15 1.15 Russian road sign.svg Sürüşkən yol
1.16 1.16 Russian road sign.svg Nahamar yol
1.17 1.18 Russian road sign.svg Çınqıl sıçrayışı
1.18.1 1.20.1 Russian road sign.svg Yolun daralması
1.18.2 1.20.2 Russian road sign.svg Yolun daralması
1.18.3 1.20.3 Russian road sign.svg Yolun daralması
1.19 1.21 Russian road sign.svg İkitərəfli hərəkət
1.20 1.22 Russian road sign.svg Piyada keçidi
1.21 1.23 Russian road sign.svg Uşaqlar
1.22 1.24 Russian road sign.svg Velosiped zolağı ilə kəsişmə
1.23 1.25 Russian road sign.svg Yol işləri
1.24 1.26 Russian road sign.svg Mal-qara keçidi
1.25 1.27 Russian road sign.svg Vəhşi heyvanlar
1.26 1.28 Russian road sign.svg Daş uçqunu
1.27 1.29 Russian road sign.svg Yandan əsən külək
1.28 1.30 Russian road sign.svg Alçaqdan uçan təyyarələr
1.29 1.31 Russian road sign.svg Tunel
1.30 1.33 Russian road sign.svg Digər təhlükələr
1.34.1 1.34.1 A Russian road sign.svg 1.34.1 B Russian road sign.svg 1.34.1 C Russian road sign.svg Döngənin istiqaməti
1.31.1 1.34.2 A Russian road sign.svg 1.34.2 B Russian road sign.svg 1.34.2 C Russian road sign.svg
1.31.3 1.34.3 A Russian road sign.svg 1.34.3 B Russian road sign.svg

Üstünlük nişanları

Üstünlük nişanları yolayrıclarını, yolun hәrәkәt hissәsinin kәsişmәlәrini, habelә әks istiqamәtlәrdә hәrәkәt edәn iki nәqliyyat vasitәsinin eyni zamanda keçmәsinә imkan vermәyәn dar sahәlәrini keçmәk növbәliliyini göstәrir.Üstünlük nişanları başqa qruplardan toplandığına görә vahid forma vә rәng fonuna malik deyildirlәr.
Y.n kodu Təsvir İzahı
2.1 2.1 Russian road sign.svg Nizamlanmayan yolayrıclarını keçməkdə üstünlük verilən yol.
2.2 2.2 Russian road sign.svg
2.3.1 2.3.1 Russian road sign.svg Sağdan ikinci dərəcəli yolun bitişməsi.
2.4 2.4 Russian road sign.svg
2.5 2.5 Russian road sign.svg Dayanmadan keçmək qadağandır. Stop-xətt qarşısında, bu nişan olmadıqda isə hərəkət hissələrinin kəsişmə xətti qarşısında dayanmadan hərəkət etməsi qadağandır.Sürücü kəsişən yola yaxınlaşarkən, 7.13 8.13 Russian road sign.svg lövhəsini gördükdə isə baş yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinə yol verməlidir. Bu nişan dəmir yol keçidi və ya digər postlar qarşısında da quraşdırıla bilər. Bu hallarda sürücü nəqliyyat vasitəsini stop-xəttin qarşısında, bu xətt olmadıqda 2.5 nişanının qarşısında dayandırmalıdır.
2.6 2.6 Russian road sign.svg Əgər qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti üçün maneə yaradılacaqsa, yolun daralmış sahəsinə girmək qadağandır. Sürücü qarşı tərəfdən yolun daralmış sahəsinə yaxınlaşmaqda olan və ya bu sahədə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinə yol verməlidir.
2.7 2.7 Russian road sign.svg Sürücü yolun bu daralmış sahəsində hərəkət edərkən qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi qarşısında üstünlüyə malikdir

Qadağan nişanları

Y.n kodu Təsvir Mənası İzahı
3.1 3.1 Russian road sign.svg Giriş qadağandır yalnız qoyulduğu istiqamətdə hərəkət qadağandir.Qarşı tərəfdən hərəkət var
3.2 3.2 Russian road sign.svg Hərəkət qadağandır Bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır.
3.3 3.3 Russian road sign.svg Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır
3.4 3.4 Azerbaijan road sign.svg Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır İcazə verilən maksimum kütləsi (əgər nişanda kütlə göstərilməmişdirsə) 3,5 t-dan və ya icazə verilən maksimum kütləsi nişanda göstərilən kütlədən artıq olan yük avtomobillərinin, nəqliyyat avtoqatarlarının, traktorların və özügedən maşınlann hərəkəti qadağandır. Bu nişanı sərnişin daşımalrı üçün təyin olunmuş yük avtomobillərinin hərakətini qadağan etmir.
3.5 3.5 Russian road sign.svg Motosikletlərin hərəkəti qadağandır
3.6 3.6 Russian road sign.svg Traktorların hərəkəti qadağandır Traktorlann və özügedən maşınlann hərəkəti qadağandır.
3.7 3.7 Russian road sign.svg Qoşqu ilə hərəkət qadağandır Yük avtomobillərinin və traktorların tipindən asılı olmayaraq qoşqu ilə və ya nasaz mexaniki nəqliyyat vasitələrini yedəyə almaqla hərəkəti qadağandır. Bu nişan qoşqu ilə hərəkət edən minik avtomobillərinin hərəkətini qadağan etmir.
3.8 3.8 Russian road sign.svg At-araba ilə hərəkət qadağandır At-arabalarının (kirşələrinin), yük heyvanlarının hərəkəti və həmçinin mal-qaranın ötürülməsi qadağandır.
3.9 3.9 Russian road sign.svg Velosipedlə hərəkət qadağandır Velosipedlərdə və mopedlərdə hərəkət qadağandır.
3.10 3.10 Russian road sign.svg Piyadaların hərəkəti qadağandır
3.11 3.11 Azerbaijan road sign.svg Kütlənin məhdudlaşdırılması Ümumi faktiki kütləsi nişanda göstərilən kütlədən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin və həmçinin nəqliyyat vasitələrinin avtoqatarlarının hərəkəti qadağandır.
3.12 Azerbaijan road sign 3.12.svg Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması Hər hansı bir oxuna düşən faktiki ağıriıq nişanda göstərilən həddən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərakəti qadağandır.
3.13 3.13 Azerbaijan road sign.svg Hündürlüyün məhdudlaşdırılması Qabarit hündürlüyü (yük ilə və ya yüksüz) nişanda göstərilən həddən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır.
3.14 3.14 Azerbaijan road sign.svg Enin məhdudlaşdırılması Qabarit eni (yük ilə və ya yüksüz) nişanda göstərilən həddən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərakəti qadağandır.
3.15 3.15 Azerbaijan road sign.svg Uzunluğun məhdudlaşdırılması Qabarit uzunluğu (yük iləvə ya yüksüz) nişanda göstərilən həddən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin (avtoqatariann) hərəkəti qadağandır.
3.16 3.16 Azerbaijan road sign.svg Minimum ara məsafənin məhdudlaşdırılması Nəqliyyat vasitələrinin arasındakı məsafə (distansiya) nişanda göstərilən həddən az olarsa, onların hərəkəti qadağandır.
3.17.1 3.17.1 Azerbaijan road sign.svg Gömrükxana Gömrükxananın (nəzarət məntəqəsinin) qarşısında dayanmadan hərəkət etmək qadağandır.
3.17.2 3.17.2 Azerbaijan road sign.svg Təhlükə Yol-nəqliyyat hadisəsi, qəza va ya digər təhlükələrlə əlaqədar olaraq istisna olmamaq şərti ilə bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır.
3.18.1 3.18.1 Russian road sign.svg Sağa dönmək qadağandır
3.18.2 3.18.2 Russian road sign.svg Sola dönmək qadağandır Geriyə dönməyə icazə verilir.
3.19 3.19 Russian road sign.svg Geriyə dönmək qadağandır Sola dönməyə icazə verilir.
3.20 3.20 Russian road sign.svg Ötmək qadağandır Bütün nəqliyyat vasitələrinə ötmək qadağandır.
3.21 3.21 Russian road sign.svg Ötməyin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı
3.22 3.22 Russian road sign.svg Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobillərinə bütün nəqliyyat vasitələrini ötmək qadağandır.
3.23 3.23 Russian road sign.svg Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın qurtaracağı
3.24 3.24 Russian road sign.svg Maksimum sürətin məhdudlaşdırılması Nişanda göstərilmiş həddən (km/saat) artıq sürətlə hərəkət etmək qadağandır.
3.25 3.25 Russian road sign.svg Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı
3.26 3.26 Russian road sign.svg Səs siqnalı vermək qadağandır Yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq halları istisna olmaqla qalan bütün hallarda səs siqnalının verilməsi qadağandır.
3.27 3.27 Russian road sign.svg Dayanmaq qadağandır Nəqliyyat vasitələrinin dayanması və durması qadağandır.
3.28 3.28 Russian road sign.svg Durmaq qadağandır Nəqliyyat vasitələrinin durması qadağandır. Bu nişan dayanmanı qadağan etmir.
3.29 3.29 Russian road sign.svg Ayın tək günlərində durmaq qadağandır 3.29 Russian road sign.svg3.30 Russian road sign.svg nişanlarından biri yolun hərəkət hissəsinin solunda, digəri isə sağında eyni vaxtda və eyni səviyyədə tətbiq edilərsə, bu nişanların təsiri sahələrində saat 19:00-dan 21:00-a kimi (yerdəyişmə zamanı) durmağa icazə verilir.
3.30 3.30 Russian road sign.svg Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır
3.31 3.31 Russian road sign.svg Bütün məhdudiyyətlər zonasının qurtaracağı Eyni vaxtda bir neçə nişanın qüvvədə olduğu sahənin bitməsini bildirir: 3.16 Russian road sign.svg, 3.20 Russian road sign.svg, 3.22 Russian road sign.svg, 3.24 Russian road sign.svg, 3.26 Russian road sign.svg, 3.27 Russian road sign.svg, 3.28 Russian road sign.svg, 3.29 Russian road sign.svg, 3.30 Russian road sign.svg.
3.32 Azerbaijan road sign 3.32.svg Ehtiyat üçün ayrılmış duracaq yeri
3.33 3.33 Azerbaijan road sign.svg Nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyalarına uyğun sürətin məhdudlaşdırılması
3.34 3.32 Russian road sign.svg Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır
3.35 3.33 Russian road sign.svg Partlayıcı və tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır
 

Məcburi hərəkət istiqaməti

Y.n kodu Təsvir Mənası
4.1.1 4.1.1 Russian road sign.svg Düzünə hərəkət
4.1.2 4.1.2 Russian road sign.svg Sağa hərəkət
4.1.3 4.1.3 Russian road sign.svg Sola hərəkət
4.1.4 4.1.4 Russian road sign.svg Düzünə və ya sağa hərəkət
4.1.5 4.1.5 Russian road sign.svg Düzünə və ya sola hərəkət
4.1.6 4.1.6 Russian road sign.svg Sağa və ya sola hərəkət
4.2.1 4.2.1 Russian road sign.svg Maneəni sağdan keçmə
4.2.2 4.2.2 Russian road sign.svg Maneəni soldan keçmə
4.2.3 4.2.3 Russian road sign.svg Maneəni sağdan və ya soldan keçmə
4.3 4.3 Russian road sign.svg Dairəvi hərəkət
4.4 4.4 Azerbaijan road sign.png Minik avtomobillərinin hərəkəti
4.5 4.4.1 Russian road sign.svg Velosiped zolağı
4.6 4.5.1 Russian road sign.svg Piyada zolağı
4.7 4.6 Russian road sign.svg Minimum sürətin məhdudlaşdırılması
4.8 4.7 Russian road sign.svg Minimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı
4.9.1 4.8.1 Russian road sign.svg Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti
4.9.2 4.8.2 Russian road sign.svg Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti
4.9.3 4.8.3 Russian road sign.svg Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti
 

Servis nişanları

Servis nişanları yollarda müvafiq obyektlәrin yerlәşmәsi barәdә mәlumat verir. Servis nişanlarının düzbucaq forması, enli mavi haşiyәsi vardır. Müvafiq rәmzlәr ağ fon üzәrindә tәsvir olunur. Servis nişanları yaşayış mәntәqәlәrindә bilavasitә obyektlәrin yanında vә ya onlara dönәcәk yerlәrdә quraşdırılır. Yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnar yollarda nişanlar әvvәlcәdәn göstәrilәn obyektdәn 60—80 kilometr, 15—20 km vә 400—800 metr aralıda quraşdırılır. Yaşayış mәntәqәlәrinin yollarında onları әvvәlcәdәn, göstәrilәcәk obyektlәrdәn 100—150 metr aralı mәsafәdә vә onlara yaxın dönәcәk yerlәrdә quraşdırırlar.
Y.n kodu Təsvir Mənası
6.1 7.1 Russian road sign.svg İlk tibbi yardım məntəqəsi
6.2 7.2 Russian road sign.svg Xəstəxana
6.3 7.3 Russian road sign.svg Yanacaqdoldurma məntəqəsi
6.4 7.4 Russian road sign.svg Avtomobillərə texniki xidmət
6.5 7.5 Russian road sign.svg Avtomobillərin yuyulma məntəqəsi
6.6 7.6 Russian road sign.svg Telefon
6.7 7.7 Russian road sign.svg Yeməkxana
6.8 7.8 Russian road sign.svg İçməli su
6.9 7.9 Russian road sign.svg Mehmanxana və ya motel
6.10 7.10 Russian road sign.svg Kempinq
6.11 7.11 Russian road sign.svg Dincəlmə yeri
6.12 Azerbaijan road sign 6.12.svg Yol polisinin daimi məntəqəsi
6.13 6.13 Azerbaijan road sign.svg Polis hissəsi
6.14 Azerbaijan road sign 6.14.svg İnformasiya stendi
6.15 7.18 Russian road sign.svg Tualet
6.16 Azerbaijan road sign 6.17.svg Çimərlik